جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان بوشهر(آزمایشی)

بنر سایا
   
 
  • پرسشهای متداول

   پرسشهای متداول

   پرسشهای متداول

   صنعتی:
   -1 واحد صنعتی به چه مکانی گفته میشود ؟
   مکانی است مشخص که مالک آن می تواند با شخصیت حقوقی یا حقیقی ، یک یا چند فعالیت صنعتی را در آن انجام دهد.
   -2 جواز تاسیس چیست ؟
   مجوزی است که پس از احراز شرایط لازم به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
   صادر می گردد .
   -3 مراحل صدور جواز تاسیس واحد صنعتی چیست ؟
   الف- انجام بررسی ، مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی مورد نظر توسط سرمایه گذار به منظور انتخاب نوع فعالیت صنعتی و محل اجرای آن .
   ب- مراجعه به سایت زیر و ارائه درخواست اینترنتی به همراه طرح توجیهی از طریق سامانه صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به سازمان
   www.behinyab.ir  توسط متقاضی .
   پ- بررسی درخواست متقاضی و ( در صورت نیاز ) صدور استعلامهای مربوطه به منظور بررسی امکان صدور جواز تاسیس مورد نظر .
   د= تهیه سایر مدارک لازم ( کپی شناسنامه و کارت ملی شخصی حقیقی یا آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و . . . ) و ارائه آن به
   سازمان .
   ر- بررسی طرح توجیهی توسط کارشناسان سازمان و تطبیق آن با ضوابط مربوطه ظرف مدت یک هفته .
   ز- تائید درخواست توسط رئیس اداره و معاون برنامه ریزی سازمان و ارجاع درخواست به مامور مالی .
   5002 وزارت صنعت، معدن و تجارت . / ن- صدور معرفی نامه دارایی جهت پرداخت مبلغی بابت مالیات بر اساس مصوبه شماره 9
   5002 وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط متقاضی . / و- پرداخت مبلغ معادل نیم در هزار سرمایه گذاری ثابت طرح بر طبق مصوبه شماره 9
   ه- ارائه فیش های پرداختی به امور مالی .
   ی- صدور جواز تاسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر .
   -4 جواز تاسیس صادره تا چه زمانی اعتبار دارد و تمدید آن به چه نحو است ؟
   مدت اعتبار جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت 6 ماه بوده و تمدید آن مشروط به انجام اقدامات اجرایی از قبیل خرید زمین و شروع
   عملیات ساختمان سازی و ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی کار ، هر دو ماه یکبار به سازمان میباشد .
   -5 اقدامات اجرایی چه اقداماتی هستند ؟
   -1 خرید زمین :
   متقاضیان میتوانند با ارائه جواز تاسیس به شرکت شهرکهای صنعتی استان یا مناطق ویژه اقتصادی ، زمین مورد نظر خود را خریداری نمایند
   .
   -چناچه امکان استقرار طرح در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه وجود نداشته باشد متقاضیان می توانند درخواست اجرای طرح را در
   خارج از این مناطق داشته باشند و به دو صورت زیر عمل نمایند :
   الف – معرفی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به امور اراضی شهرستان مربوطه جهت اخذ زمین .
   ب- داشتن زمین شخصی دارای سند مالکیت ، همراه با استعلام محیط زیست و تغییر کاربری به صنعتی .
   -2 اخذ پروانه ساختمان :
   پروانه ساختمان برای طرحهای داخل شهرکهای صنعتی از طریق شهرک صنعتی مربوطه و برای طرحهای دیگر از طریق بخشداری و یا
   شهرداری منطقه صادر میگردد .
   -3 تامین آب و برق :
   از طریق شهرکهای صنعتی و یا مراجعه به سازمان آب و فاضلاب و اداره برق منطقه قابل تامین میباشد .
   -6 شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و مشوق های سرمایه گذاری چگونه است ؟
   سرمایه گذاری در رشته فعالیتهای صنعتی در چارچوب تعریف شده در برنامه آمایش صنعتی و معدنی استان بر طبق ضوابط از حمایتها و
   و مشوق های خاص سرمایه گذاری دولتی برخوردار خواهد شد . همچنین طرخهای اقتصادی زودبازده نیز با توجه به اولویتهای تعیین
   شده جهت سرمایه گذاری در استان مشمول استفاده از تسهیلات بانکی خواهند شد . برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود .
   behinyab.ir
   -7 شرایط ابطال جواز تاسیس چیست ؟
   در صورت درخواست متقاضی و یا اتمام اعتبار جواز تاسیس و عدم احراز شرایط جهت تمدید آن ، جواز تاسیس صادره خودبخود فاقد اعتبار
   بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر آمار و فناوری اطلاعات نسبت به ابطال و حذف آن اقدام می نماید و کلیه امتیازهای واگذار شده
   اعم از زمین ، تسهیلات و . . . مسترد می گردد .
   -8 آیا امکان تغییر نام جواز تاسیس وجود دارد ؟
   بله ، در کلیه موارد با ارائه صلح نامه و یا گواهی امضاء طبق مفاد دستورالعمل صدور جواز تاسیس ، تغییر نام امکا پذیر است .
   -9 چه واحدهایی میتوانند پروانه بهره برداری دریافت نمایند ؟
   کلیه واحدهای صنعتی که اقدام به نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند ، اعم از
   اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس باشند یا نباشند با رعایت ضوابط ، میتوانند این پروانه را دریافت نمایند .
   -10 منظور از تولید آزمایشی چیست ؟
   تولید آزمایشی به منزله نصب و راه اندازی ماشین آلات و نجهیزات مرتبط با تولید محصول و نیز تولید محصول در یک دوره مشخص بصورت
   انبوه میباشد . تشخیص انجام تولید آزمایشی بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان میباشد .
   -11 مراحل صدور پروانه بهره برداری چگونه میباشد ؟
   الف -پس از ارائه تقاضا توسط مجری طرح و بازدید و تائید کارشناسان اداره برنامه ریزی و توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت دال بر پیشرفت
   فیزیکی مناسب و آمادگی صدور پروانه بهره برداری ، پرسشنامه پروانه بهره برداری و فهرست مدارک مورد نیاز توسط متقاضی از سازمان
   اخذ و پس از تکمیل آن به سازمان ارائه میگردد تا بررسی و از نظر تکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار گیرد .
   ب- ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات منصوبه ، توسط کارشناسان ذیربط برای سه شیفت کاری ، 5000
   ساعت یا 280 روز کاری با راندمان 80 % برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد . در مواردی که با توجه به ماهیت صنعت نیاز به
   محاسبه تمام اوقات سال بعنوان روزهای کاری میباشد .
   ج- در مورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند در صورتیکه تنها یک یا چند خط از کل خطوط تولید آماده بهره برداری
   باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است .
   74 منوط بر موافقت سازمان حفاظت محیط /2/ د- صدور پروانه بهره برداری الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگیری ار آلودگی هوا مصوب 3
   46/4/ زیست است و برای صنایع غذائی و بهداشتی و داروئی با توجه به قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 28
   منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برای صنایع دارویی و غذایی مرتبط با دام و طیور و آبزیان
   با هماهنگی سازمان دامپزشکی یا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود .
   1364 هیات وزیران به حساب شماره 310 خزانه واریز گردد . /4/ و- هزینه صدور پروانه بهره برداری بر اساس تصویب نامه 18154 مورخ 3
   ه- پروانه بهره برداری براساس اطلاعات جمع آوری شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به
   متقاضی ارائه میگردد .
   -12 آیا ظرفیت تولید را می توان افزایش داد ؟
   بله – ضمنا برای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا تولید محصولات جدید اقدام نموده است ، مشروط به رعایت
   شرایط و ضوابط ، جواز تاسیس طرح و توسعه صادر میگردد .
   -13 در صورت مفقود شدن پروانه آیا پروانه المثنی صادر میگردد ؟
   بله – در صورت پروانه بهره برداری مفقود گردد و اشخاص حقیقی / حقوقی دارنده پروانه مذکور کتباً تقاضای پروانه المثنی نمایند ، ضمن
   بررسی سوابق و مدارک و بازدید از محل استقرار و تایید فعالیت تولیدی آن واحد ، پروانه المثنی با همان مندرجات پروانه مفقود شده
   صادر میگردد .
   -14 شرایط ابطال پروانه بهره برداری چیست ؟
   الف – واحدهایی که فاقد امکانات تولید از قبیل مکان ، ماشین آلات و یا سایر عوامل اصلی تولید باشند و نتوان آنها را بعنوان یک واحد و کارگاه
   فعال تولیدی شناسایی و تلقی نمود .
   ب- با درخواست کتبی دارندگان پروانه بهره برداری .
   -15 آیا امکان تغییر نام پروانه بهره برداری وجود دارد ؟
   بله – در کلیه موارد تغییر نام با تنظیم صلح نامه امکان پذیر است .
   - تغییر نام شرکتها : با دریافت آگهی تغییر نام روزنامه رسمی نام جدید بصورت ظهرنویسی در پروانه بهره برداری درج میگردد .
   - تغییر نام مالکیت واحد صنعتی : با دریافت مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی ( بویژه زمین و ساختمان )
   نام خریدار جدید در پروانه بهره برداری بصورت ظهرنویسی درج میگردد .
   - در صورت استیجاری بودن محل فعالیت ارائه سند اجاره رسمی الزامی است .
   ( لازم بذکر است که بندهای فوق الاشاره برای دارندگان کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی نیز قابل اجرا میباشد )
   -16 جواز تاسیس و پروانه خدمات مهندسی چه مجوزی است ؟
   جواز تاسیس - مجوزی است که پس از بررسیهای کارشناسی در صورت احراز شرایط و کامل بودن مدارک و کسب امتیاز لازم از طرف سازمان
   صنعت، معدن و تجارت استان صادر می گردد که مدت اعتبار آن یکسال از تاریخ صدور و حداکثر دوبار و هر بار نیز به مدت یکسال قابل تمدید میباشد
   پروانه – مجوزی است که پس از جواز تاسیس ( در صورت نداشتن جواز تاسیس مشروط به احراز شرایط ) و کامل بودن کلیه مدارک و امکانات
   لازم و پس از بازدید کارشناس مریوطه از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر می گردد .
   -17 گواهی تحقیق و توسعه چگونه مدرکی است ؟
   مدرکی است که پس از بررسی کارشناسی و در صورت احراز شرایط از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر می گردد و مدت اعتبار ان دو
   سال است .
   -18 مراحل صدور گواهی تحقیق و توسعه چیست ؟
   الف- ارسال درخواست کتبی توسط واحد تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تکمیل فرمهای مربوطه .
   ب- بررسی مدارک توسط کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت .
   ج- بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحد تولیدی توسط کارشناس سازمان .
   د- گذراندن دوره مدیریت تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه ، برگزار شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت
   استان و یا مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران .
   و- صدور گواهی تحقیق و توسعه و ارائه به متقاضی .
   -19 پروانه تحقیق و توسعه چیست ؟
   مدرکی است که جهت دارندگان گواهی تحقیق و توسعه و پس از بررسی کارشناسی با حفظ شرایط لازم و طی دوره آموزشی تکمیلی ویژه
   مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر میگردد .
   -20 مراحل صدور پروانه تحقیق و توسعه چیست ؟
   الف- ارسال درخواست کتبی توسط واحد تولیدی که دارای نحقیق و توسعه باشد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان .
   ب- تکمیل پرسشنامه و ارائه مدارک لازم به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان .
   ج- بررسی پرسشنامه و تائید نهایی .
   د- بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحد تولیدی توسط کارشناس صنعت، معدن و تجارت استان و تکمیل فرم مربوطه .
   و- گذراندن دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه .
   ی- صدور پروانه تحقیق و توسعه .
   -21 مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی چه مرکزی است ؟
   مرکزی است برای انجام پژوهشهای فنی – مهندسی در زمینه صنعت، معدن و تجارت و کاریرد آن برای واحدهای تولیدی هم در مراحل قبل و هم در
   حین تولید بعهده دارد . این مرکز میتواند دارای بخشهای پژوهش ، طراحی ، آزمایشگاه و همچنین کارگاه پژوهشی باشد .
   -22 اعلامیه تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی چگونه مدرکی است ؟
   اعلامیه ای حاوی اطلاعات پایه ای از قبیل مشخصات نیروی انسانی ، زمینه فعالیت پژوهشی و . . . که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و
   توسط متقاضیان ایجاد مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تکمیل و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه می گردد .
   -23 مراحل صدور اعلامیه تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی چیست ؟
   الف – دریافت فرم اعلامیه تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی توسط متقاضی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه .
   ب- تکمیل فرم اعلامیه در یکی از زمینه های تخصصی براساس شرایط اعلام شده و ارائه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان .
   ج- بررسی فرم تکمیل شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعلام وصول آن .
   -24 پروانه پژوهش چگونه پروانه ای است ؟
   پروانه ای است که پس از اخذ اعلامیه تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و انجام سایر اقدامات لازم از سوی دارنده اعلامیه تاسیس ،
   توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر می گردد .
   -25 مراحل صدور پروانه پژوهش چیست ؟
   الف- ارسال درخواست کتبی توسط متقاضی به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و دریافت پرسشنامه .
   ب- تکمیل پرسشنامه و ارائه مدارک مورد نیاز در صفحه آخر پرسشنامه .
   ج- بررسی پرسشنامه و مدارک ضمیمه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان .
   د- بازدید از مرکز پژوهشی توسط کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اعلام نظر لازم .
   و- طرح موضوع در شورای پژوهشهای صنعتی و معدنی .
   ی- صدور پروانه پژوهش توسط سازمان صنایه و معادن استان .
   -26 پروانه اکتشاف چیست ؟
   پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میگردد .
   -27 مراحل و مدراک دریافت پروانه اکتشاف چیست ؟
   الف- دریافت فرم درخواست صدور پروانه و سه برگ نقشه توپوگرافی به مقیاس 250000 از منطقه مورد نظر .
   ب- ترسیم دقیق محدوده درخواستی برروی نقشه ها توسط متقاضی در راستای طول و عرض جغرافیایی .
   پ-تکمیل فرم درخواست و اعلام مشخصات محدوده ترسیم شده بر روی نقشه ها در فرم مزبور .
   ج- تسلیم مدارک فوق به انضمام فتوکپی شناسنامه و یا رونوشت اساسنامه و اگهی ثبت آخرین تغییرات به دفتر سازمان .
   چ-دریافت یک برگ از نقشه های مهر و امضا شده به عنوان رسید ثبت در دفتر سازمان .
   ح-رسیدگی به درخواست متقاضی حداکثر ظرف مدت 7 روز .
   خ-در صورت بلامعارض بودن متقاضی ظرف مدت 4 ماه ، مدارک بندهای 8 تا 12 ذیل را باید به سازمان ارائه نماید .
   د- تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف با رعایت ضوابط .
   ر- معرفی مسئول فنی مورد تایید سازمان نظام مهندسی معدن استان جهت میله گذاری .
   ز- میله گذاری در محدوده اکتشافی به درخواست متقاضی توسط سازمان .
   س- پی گیری اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای ذیربط بر حسب ضرورت .
   ش- تهیه طرح اکتشافی متناسب با ماده یا مواد معدنی موجود در محدوده بلامعارض .
   ن- بررسی طرح اکتشاف پیشنهادی و اقدام لازم جهت صدور پروانه اکتشاف.
   و- در صورت داشتن منع قانونی مدارک به متقاضی عودت داده میشود.
   ه- امور مربوط به متقاضیان خارجی پروانه اکتشاف در ستاد وزارت انجام میگردد .
   ی- ارسال فرم قرارداد مسئول فنی واجد شرایط که به تائید سازمان نظام مهندسی معدن نیز رسیده باشد جهت دوره اکتشاف .
   -28 گواهینامه اکتشاف چیست ؟
   گواهینامه اکتشاف گواهینامه ای است که پس از اتمام عملیات اکتشاف به تایید دستگاه ذیربط به دارنده پروانه اکتشاف داده میشود .
   -29 مراحل و مدارک گواهینامه اکتشاف چیست ؟
   الف- انجام عملیات اکتشاف توسط متقاضی بر اساس طرح تصویب شده .
   ب- ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف و درخواست اعزام کارشناس توسط متقاضی .
   د- اعزام کارشناسان و اظهار نظر در مورد کفایت عملیات اکتشاف .
   و- بررسی گزارش کارشناس و سایر مدارک ارائه شده توسط متقاضی در کمیسیون گواهینامه اکتشاف .
   ی- صدور گواهینامه اکتشاف در صورت تائید کمیسیون و ابلاغ به متقاضی .
   -30 پروانه بهره برداری معدنی چیست ؟
   پروانه بهره برداری معدنی مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معدن برای مدت معینی در محدوده مشخصی
   صادر می شود .
   -31 مراحل دریافت پروانه بهره برداری معدنی چگونه است ؟
   الف- ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداری معدنی توسط متقاضی و ارائه طرح بهره برداری و شناسنامه معدن که به تائید سازمان نظام
   مهندسی معدن رسیده باشد .
   ب- بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره برداری و مطابقت با استانداردهای معدن حداکثر ظرف مدت 2 ماه .
   ج- در صورت تائید طرح اعلام مبلغ ضمانتنامه و معرفی مسئول فنی .
   د- ارسال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات طبق ابلاغیه سازمان و معرفی مسئول فنی واجد شرایط که به تائید سازمان نظام مهندسی معدن
   رسیده باشد .
   و- صدور پروانه بهره برداری معدن .
   ه- تحویل اصل پروانه بهره برداری معدن به بهره بردار در قبال اخذ گواهینامه کشف صادره .
   ی- ابلاغ صدور پروانه بهره برداری به بهره بردار و ارگانهای دولتی ذیربط .

    

   بازرگانی و تجارت :

    


   سوال1.

   در مورد بیمه قالیبافی بافندگان به چه صورتی اقدام نموده و به کجا مراجعه نمایند ؟

   پاسخ:

   بیمه قالیبافی شامل سه مورد ( بیمه بازنشستگی،از کارافتادگی،فوت ) بوده که در قبال پرداخت وجه ناچیز تقریباً 42000 ریال   بصورت پرداختهای 6 ماهه بوده که بافندگان طی فلوچارت ذیل به مراکز بیمه مراجعه فرمایند:

   الف- مراجعه مستقیم متقاضی به شعبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست و مدارک مثبته

   ب - استعلام از مرکز فرش سازمان بازرگانی مبنی بر قالیباف بودن متقاضی توسط سازمان تامین اجتماعی

   ج - صدور گواهی قالیبافی توسط مرکز فرش سازمان بازرگانی

   د - معرفی به کمیسیون پزشکی جهت انجام معاینات اولیه

   ه - عقد قرارداد

   و- ادامه بیمه پردازی توسط متقاضی

    

   خروج
   سوال2.

   فردی بخواهد واحد صنفی ایجاد کند چه کار باید انجام دهد؟

   پاسخ:

   برابر مـاده 1 آئین نامه اجـــرائی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی  موضوع «صدور پروانه کسب » فـرد باید

   قبل از سپردن هر گونه تعهده اجاره نامه و یا سند خرید محل را با درخواست کتبی به اتحادیه مربوطه تسلیم نمایند.


   خروج
   سوال3.

   جهت دریافت معرفی نامه و ارائه به بانک به چه صورت و چگونه اقدام نماییم ؟

   پاسخ:

   جهت دریافت معرفی نامه به کارتها و پروانه های قالیبافی که موقتا" موعد و تاریخ آنها منقضی شده ، معرفی نامه ای موقت مبنی بر تائید قالیباف بودن ، قالیباف صاحب کارت یا پروانه منقضی شده ارائه می دهیم که ارائه معرفی مذکــــور منوط به اخذ استعلام از بانک و تسلیم به مرکز فرش و متعاقبا" صدور معرفی نامه از مرکـز فرش یا ادارات و واحـدهای بازرگانی خواهد بود
   خروج
   سوال4.

   چه مدارکی برای صدور پروانه کسب صنفی لازم است ؟

   پاسخ:

   برابر ماده 30 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی شرایط و مدارک لازم:

   1) تابعیت جمهوری اسلامی ایران2) ارائه سند مالکیت یا اجاره نامــه رسمی و یا عادی و یا ارائه قراردادهــای منعقده

   فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمان های دولتی 3)گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائــم  و

   یا ارائـــه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معـــافیت تحصیلی یا پزشکی4) ارائه گــواهی عـــدم سـوء پیشینه 5)ارائــه  

   آخریــن مدرک تحصیلی با حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خوانـدن و نوشتن ( به استثنای متقاضیــانی

   که سـن آنهـا از 50 ســـال به بالا می باشد .  6) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخــــدر از وزارت بهـــداشت ، درمــان و

   آموزش پزشکی 7) ارائه پـایان کار تجاری ، اداری و یا کارگــاهی محل واحد صنفی و یا قبـــوض یا رسیـــد پــرداخت

   عوارض کسب و پیشه سالیانه شهـرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری ، اداری و یا کارگــاهی محل واحـــد صنفی و یـا

   ارائه گواهی شهـــرداری مبنی بر بلامـانع بودن صدور پروانـــه کسب 8) ارائه کارت معاینه پزشکی وگـــواهی صلاحیت

   بهداشتی از وزارت بهداشت برای صنوفی که مشمول ماده13 قانون موادخوردنی،آشامیدنی می باشنـد9)ارائـــــه هرگونه

   مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیــاتی 10) مـــدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت

   فنی برای مشاغل خاص بر اساس آئین نامه مربــوط11)موافقت اداره نظارت براماکن عمــومی نیروی انتظامی12) عکس

   جدید 12 قطعه 13) فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ

    

   خروج
   سوال5.

   آیا دارنده پروانه کسب صنفی می تواند بعد از اخذ پروانه در تمام نقاط شهر واحد صنفی دایر نمایند ؟

   پاسخ:

   براساس ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوط  فقط در    مکانی که در پروانه مذکور مشخص شده است فعالیت نمایند .

    

   خروج
   سوال6.

   آیا افراد صنفی می توانند بیش از یک پروانه دریافت نمایند ؟

   پاسخ:

   فرد صنفی می تواند پس از اخذ یک پروانه کسب به نام خود در سایر واحدها با معرفی مباشر ذیصلاح اقدام نمایند .

    

   خروج
   سوال7.

   خانوارهائیکه پس از دریافت کالا برگ مرحله دوازدهم صاحب فرزند می شوند جهت اخذ کالا برگ نوزاد چه کار باید بکنند ؟

   پاسخ:

   مدارک مورد نیاز : شناسنامه سرپرست خانوار، شناسنامه نوزاد،سر برگ کالا برگ مرحله دوازدهم

        خانوارهای ذیربط با در دست داشتن مدارک یاد شده از تاریخ هیجدهم لغایت بیست و هفتم هر برج به دفترپستی شهرستان مربوطه مراجعه و با راهنمائی و اخذ فرم مربوطه از نماینده بسیج اقتصادی مستقر در دفتر صندوق اقدام به اخذ کالا برگ مربوطه نمایند .

         توضیح : به فرزندان چهارم خانوارهائیکه پس از 26/2/83 متولد شده اند کالا برگ تعلق نمیگیرد .
   خروج
   سوال8.

   خانوارهائیکه قصد انتقال به سایر استانها را دارند . جهت تعویض کالا برگهای مربوطه چه کار باید بکنند .؟

   پاسخ:

   خانوارهای فوق با مراجعه به بسیج اقتصادی ادارات ذیربط اقدام به اخذ فرم ویژه انتقال به استان مقصد نموده

         و با ارائه فرم مذکور و پذیرش در شهرهای استان مقصد اقدام به تعویض کالا برگهای مربوطه مینمایند .

    

   خروج
   سوال9.

   خانوارهای مزدوج به منظور جدا نمودن کالا برگهای خود از خانوارهای مربوطه چکار باید بکنند .؟

   پاسخ:

   مزدوجین محترم واجد شرایط با مراجعه با دفاتر پستی شهرستانها و با ارائه مدارک مورد نیاز :

       الف – شناسنامه های سرپرست خانوار

        ب – کلیه کالا برگهای مرحله دوازدهم به همراه  سر برگ کالا برگهای مربوطه

        ج – شناسنامه های مزدوج و با راهنمائی و صدور فرم مربوطه توسط نمایندگان مستقردر دفاتر پستی اقدام  

         به جدا سازی و اخذ کالا برگهای مربوطه می نمایند .
   خروج
   سوال10.

   مدارک لازم برای CD  چیست؟

   پاسخ:

   - تکمیل و تایپ فرمهای اطلاعات پایه فارسی و انگلیسی هر کدام 2 نسخه

       - فهرست کالاهای صادراتی تمامی صادرات در 2 نسخه

       - تصاویراظهارنامه‌های صادراتی(حداقل سه اظهارنامه واحدهای تولیدی و صادراتی و اشخاص حقیقی به میزان

   صادرات 15000 دلار)

       - تصویر کارت بازرگانی( تصویر تمامی صفحات)

       - معرفی اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون یا تشکل صادراتی مربوطه

       -آگهی ثبت شرکت در روزنامه

      - تصویر سند یا اجاره نامه دفتر بازرگانی

      -ارائه پروانه بهره برداری و پروانه تأسیس واحد برای شرکتها و واحدهای تولیدی 

   خروج
   سوال11.

   شرایط برگزاری نمایشگاه چیست؟

   پاسخ:

   شرکتها یا اشخاصی که قصد برگزاری نمایشسگاه در داخل را دارند ابتدا می‌بایستی طرح توجیهی برگزاری را به

      اداره توسعه صادرات ارائه نمایند تا بعد از بررسی کارشناسی طرح در صورت مورد قبول بودن نسبت به صــدور

      مجــوز آن اقدام خواهد شد به طوری که در طـــول برگزاری آن کارشناسان بازرگانی بر نحـــوه برگـزاری آن

      نظارتهای  لازم را اعمال خواهند داشت.
   خروج
   سوال12.

   شرایط پرداخت جوائز صادراتی چیست؟

   پاسخ:

   - فتوکپی کارت بازرگانی معتبر

     - اصل اظهارنامه‌های صادراتی همراه با بارنامه‌های داخلی  و در صورت صادرات به آسیایی میانه ارائهCMR

     - تکمیل فرم مشخصات متقاضیان دریافت جوایز صادراتی

     - تکمیل فرم شماره (2) قسمت سوم آن (فرم محاسبات)

     - ارائه نامه درخواست جوائز صادراتی
   خروج
   سوال13.

    

   خروج
   سوال14.

   با سلام.برای صدور کارت صادرات واردات و ترخیص کالا چگونه باید اقدام کرد؟

   پاسخ:

   جهت صدرو کارت بازرگانی ابتدا به اتاق بازرگانی واقع در فلکه مخابرات  خیابان برق مراجعه و بعد از تکمیل فرم و تحویل مدارک لازم جهت تائید نهایی به سازمان بازرگانی مراجعه می کنید

   بعد از اخذ کارت بازرگانی از طریق سایت sabtaresh.tpo.ir اقدام به ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک  می نمائید

    

    

مجموع بازدیدها : 2,470,726
تعداد بازدید امروز : 291
آخرین به روزرسانی : 09:29  1398/01/02