جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان بوشهر(آزمایشی)

بنر سایا
   
 
  • مالکیت صنعتی

   مالکیت صنعتی

   امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین‌المللی برکسی پوشیده نیست. حقوق مالکیت صنعتی نیز به عنوان بخش عمده ای از حقوق مالکیت معنوی با در برگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجارتی ( برند )، اختراعات, طرحهای صنعتی، مبدا و نشان جغرافیایی کالا و ... از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث از طریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده و بدین ترتیب ضمن جلوگیری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت و صنعت، موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد لذا ایجاد نظام مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با ساز و کار اجرایی قوی و موثر برای حمایت و بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت ملی و به دنبال آن حمایت و ثبت بین‌المللی از دغدغه کشورها و عاملی اساسی برای نیل به توسعه و رشد درهمه ابعاد آن به شمار می رود.
   تردیدی وجود ندارد رسیدن به افق 1404 ایران اسلامی، ایرانی توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی مستلزم توجه به اهمیت حقیقت پیش گفته می باشد

   فایل پیوست
مجموع بازدیدها : 2,470,751
تعداد بازدید امروز : 316
آخرین به روزرسانی : 09:29  1398/01/02