جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان بوشهر(آزمایشی)

بنر سایا
   
 
  • بیانیه خط مشی بهداشت، ایمنی، محیط زیست وانرژی

   بیانیه خط مشی بهداشت، ایمنی، محیط زیست وانرژی

   سیاست ها و اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSE2 )

    با چشم انداز : حذف منابع مخاطرات بالقوه، حذف هرگونه صدمه جانی و پیشگیری از هرگونه آسیب و پیامد به محیط زیست منطبق بر قوانین موجود و در راستای راهبردها و اهداف برنامه های توسعه ای و چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    بر این اساس مأموریت ما حرکت در جهت توسعه پایدار، افزایش بهره وری، رشد و بالندگی نیروی کار سالم و حفاظت از منابع در قالب یک نظام مدیریت جامع می باشد.

    لذا در راستای دستیابی به این آرمان رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه HSE2  وزارت به شرح زیر اعلام می گردد:

    -شناسایی و ارزیابی کانونهای خطر در سطوح مختلف سازمانها و شرکت های تابعه

    -پیشگیری و کنترل ریسک فاکتورهای شغلی، حوادث و بیماری های ناشی از کار

    -شناسایی، آنالیز و مدیریت ریسک های بالفعل و بالقوه با رویکرد حفاظت از سلامت نیروی انسانی، اموال و محیط زیست

    -حفاظت از محیط زیست، کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و حرکت به سمت پیشگیری از آلودگی و کاهش ضایعات

    -رعایت استانداردها، قوانین و مقررات مربوط به سلامت شاغلین ، ایمنی فرآیند، محیط زیست و انرژی

    -به کارگیری روش های مناسب برای استفاده کارآمد و بهینه سازی مصرف انرژی

    -توسعه، بهبود و ارتقاء سطح آگاهی و نگرش جدید نسبت به HSE2 و مدیریت انرژی در سطح کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه

    -رعایت مقررات و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه HSE2  و انرژی در تمام فعالیت های سازمانی ( ستادی – عملیاتی )

   -ایجاد نگرش نظام مند به کلیه فعالیت های صنعتی – تولیدی از دیدگاه HSE2

        اثربخشی نظام مدیریت HSE2 بر شاخص های عملکردی و تولیدی

       استفاده از ظرفیت علمی کشور و هدایت و ساماندهی پژوهش های علمی در زمینه

       به کارگیری فنآوری های نوین و کارآمد در حوزه HSE2

       استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی موجود و توسعه انرژی های نو از طریق انجام مطالعات، تحقیق و توسعه

       توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی و افزایش مشارکت تمامی بخش هادر جهت بهینه سازی مصرف انرژی

       تضمین اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه HSE2 و بهبود مستمر آن از طریق پایش عملکرد و ممیزی های دوره ای سازمان ها و شرکت های تابعه

   اینجانب با اعتقاد کامل به مفاد این بیانیه ، تعهد و مسئولیت خود و کلیه مدیران و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای دستیابی به اهداف نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی و همچنین بهبود مستمر محورهای فوق اعلام نموده و از کلیه همکاران انتظار دارم تا با همدلی و همراهی خود زمینه های تحقق سلامت، ایمنی و امنیت خود، پیمانکاران ، مشاوران، بازدیدکنندگان، مشتریان و همسایگان و محیط زیست را تضمین کنند.

مجموع بازدیدها : 2,611,323
تعداد بازدید امروز : 622
آخرین به روزرسانی : 14:13  1398/04/27