جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان بوشهر(آزمایشی)

بنر سایا
   
 
  • آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

   کد اطلاعیه: 843948
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
   تعداد بازدید: 491

   آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نظر دارد براساس ماده 10 قانون معادن و ماده 66 آئین نامه اجرایی قانون معادن ، بهره برداری از تعداد 89 فقره معدن فاقد بهره بردار ، 12 فقره گواهینامه کشف معادن را به متقاضیان دارای توان فنی و مالی لازم از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید . متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز شنبه مورخ 29/10/97 لغایت روز دوشنبه مورخ 15/11/97 به مدت 15 روز به محل سازمان به آدرس ذیل و یا سایت سازمان به آدرسbsh.mimt.gov.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 14:30) روز دوشنبه مورخ 15/11/97 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه این سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند . ضمناً متقاضیان می توانند جهت مشاهده و وضعیت محدوده ها به سامانه کاداستر معادن به آدرس: cadastre.mimt.gov.irمراجعه نمایند.

   به پیشنهادات ناخوانا، مخدوش، بدون تضمین ،سپرده ناقص، مشروط، فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صنعت، معدن و تجارت نشده‌اند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   پاکت های الف و ب رأس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 16/11/97 در کمیسیون مزایده باز و در صورت تایید تضمین ارائه شده (پاکت الف) ، پاکت های صلاحیت فنی و مالی (پاکت ب) به کارگروه فنی ارجاع خواهد شد. فرم پیشنهاد قیمت متقاضیان پس از اعلام نظر کارگروه فنی، توسط کمیسیون مزایده در محل سازمان بازگشایی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. حضور مزایده گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است ، با ارائه کارت شناسایی معتبر در جلسه بلامانع است.

   شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و کد کاداستر محدوده شرکت در مزایده را بر روی همه پاکت ها ی لاک و مهر شده قید و آنرا امضا و مهر نمایند.

   رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی و همچنین قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1392) و سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مزایده برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی می‌باشد.

   شرکت کننده در مزایده موظف است نسبت به ارائه چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب 2175311055009 سیبا بانک ملی (مبلغ تضمین برای هر معدن به تفکیک اعلام شده است) اقدام نماید.

   هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.

   درج اسم پاکت‌ها (پاکت الف، پاکت ب و پاکت ج) روی جلد آن‌ها الزامی است . در غیر این صورت پیشنهاد مخدوش تلقی و از لیست مزایده حذف خواهد شد.

   اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست در سامانه کاداستر معادن ثبت نام و نسبت به درخواست ارزیابی صلاحیت (توان) فنی و مالی اقدام و با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن جهت اخذ اصل گواهی اقدام و بهمراه سایر مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده در مهلت مقرر به این سازمان ارائه نمایند .

   مدارک مورد نیاز
   پاکت تضمین شرکت در مزایده(پاکت الف) شامل: ضمانت نامه یا فیش واریزی مطابق با میزان اعلامی در لیست مزایده و فرم تکمیل شده شرایط عمومی مزایده
   پاکت توان فنی و مالی(پاکت ب) شامل: تصویر شناسنامه،کارت ملی، تصویر کارت پایان خدمت یا معافی،اساسنامه شرکت،آگهی تاسیس شرکت،آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی،گواهینامه صلاحیت فنی و مالی
   پاکت قیمت پیشنهادی(پاکت ج) شامل: فرم پیشنهاد قیمت

   کلیه مدارک ارائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شود.

   آدرس سازمان : بوشهر، خیابان شهید مطهری،سه راهی بهشت صادق،ساختمان شماره 1،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر- کدپستی: 75178434870- شماره تماس07733559634

مجموع بازدیدها : 2,611,256
تعداد بازدید امروز : 555
آخرین به روزرسانی : 14:13  1398/04/27