يكشنبه, ۱۴ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۵۴ ۹۱۵
چچ

نقش توليد بدون كارخانه در صنعت

*توليد بدون كارخانه: استعاره­اي است از يك استراتژي كسب­و­كار بر پايه برون­سپاري فرآيندهاي توليد با تاكيد بر جايگاه­يابي و بهره‏گيري از شبكه تامين و توزيع به منظور دستيابي به مزيت­هاي رقابتي توليد و يا به عبارت ديگر واگذاري فعاليت­هاي مديريتي و عملياتي سازمان به بنگاه­ها و شركت­هاي ديگر در راستاي كاهش هزينه­ها از يك طرف و افزايش بهره­وري و تمركز روي فعاليت­هاي رهبري در سازمان از سوي ديگر و با هدف كسب توان­هاي رقابتي و كاهش ريسك توليد تحت يك نام تجاري مشخص.توليد بدون كارخانه رويكرد جديدي است كه در راستاي رقابت­پذير شدن سازمان­هاي توليدي بوجود آمده است و حاصل تكوين دانش توليد و تعامل آن با شرايط امروز در فضاي رقابتي است.

*هدف از توليد بدون كارخانه استفاده بهينه از منابع تحقيقاتي و توليدي با حداقل هزينه سرمايه­گذاري و ايجاد امكانات و پرسنل كه نهايتاً با ايجاد يك خط مونتاژ بتوان محصول مورد نياز را توليد نمود كه در اين  صورت مي­توان با عقد قراردادهاي تحقيقاتي و توليدي نسبت به تهيه مواد و ساخت قطعات در خارج از تشكيلات اقدام نمود . 

به ياد داشه باشيم كه افرادي كه داراي خلاقيت هستند نبايد وقت خود را براي ايجاد كارخانه صرف كند بلكه بايستي از توان اجرايي كارخانه ها براي عملياتي كردن ظرفيت هاي خلاق خود بهره ببرند و در اين ميان براي بهره برداري از مجموعه شبكه توليد بايد همواره از استراتژي توسعه و برون سپاري استفاده نمايند .

Bad image file!