X
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۰:۱۱ ۳۵
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

 

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر در نظر دارد امتیاز بهره برداری و اکتشاف تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی و گواهینامه های کشف را با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های معدنی از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر ؛ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز دوشنبه مورخ14/4/95 به مدت21روز به محل سازمان به آدرس: بوشهر، خیابان شهید مطهری،سه راهی بهشت صادق،ساختمان شماره 1،سازمان صنعت،معدن و تجارت و یا سایت سازمان به نشانی: www.bsh.mimt.gov.ir مراجعه،اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیـل،حداکـثر تا پایان وقـت اداری روزدوشنبه مورخ4/5/95 به دبیرخانه سازمان به نشانی: بوشهر،خیابان شهید مطهری،سه راهی بهشت صادق،ساختمان شماره 1،سازمان صنعت،معدن و تجارت تحویل و رسید دریافت نمایند.
 فرمهای  شرایط عمومی و پیشنهاد قیمت را می توانید در فایل های پیوستی دریافت نمائید:
 
 
اولویت: بالا
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.7588920593262
Query time: 2.9238208134969