X
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۲:۵۳ ۱۴
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده دو مرحله ای معادن شهریور 97

آگهی مزایده دو مرحله ای معادن شهریور 97

آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

(دو مرحله ای)

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر در نظر دارد امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن وگواهینامه های کشف خود را با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای معدنی از طریق مزایده عمومی به دارندگان صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اوراق و مدارک مربوطه و بازدید از محدوده های معدنی و آگاهی از شرایط مزایده از روز شنبه مورخ10/6/97تا تاریخ 3/7/97به مدت18 روز کاری به محل سازمان به نشانی: بوشهر، خیابان شهید مطهری،سه راهی بهشت صادق،ساختمان شماره 1،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر و یا دانلود پیوست های پایین صفحه ،اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه نموده و پس از تکمیل،حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ3/7/97 به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

پپیشنهادات واصله(پاکت الف و ب) رأس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 4/7/97 در کمیسیون مزایده واقع در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد.

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 4.541224638621
Query time: 3.78848695755