X
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۰:۱۴ ۱۳
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر (دو مرحله ای) اسفندماه97

آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر (دو مرحله ای) اسفندماه97

آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

(دو مرحله ای)

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر در نظر دارد امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری و گواهینامه های کشف خود را با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای معدنی از طریق مزایده عمومی به دارندگان صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اوراق و مدارک مربوطه و بازدید از محدوده های معدنی و آگاهی از شرایط مزایده از روز دوشنبه مورخ20/12/97تا تاریخ 21/1/98 به مدت20 روز کاری به محل سازمان به نشانی: بوشهر، خیابان شهید مطهری،سه راهی بهشت صادق،ساختمان شماره 1،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر و یا وبسایت سازمان به نشانی: http://bsh.mimt.gov.ir مراجعه،اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه نموده و پس از تکمیل،حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ21/1/98 به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات واصله رأس ساعت 8:30 صبح روزپنج شنبه مورخ 22/1/98 در کمیسیون مزایده واقع در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد.

روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر

اولویت: بالا
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.0739493370056
Query time: 2.4083987871806