X
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۰:۳۶ ۱۹
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
 آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی استان بوشهر  - خردادماه 1399

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی استان بوشهر - خردادماه 1399

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های اکتشافی و معدنی به شماره مزایده ۵۰۹۹۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۰۱ درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند ازساعت ۷.۳۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳/۰۳/۹۹ لغایت ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴/۰۴/۹۹ نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس۴۱۹۳۴ -۰۲۱ پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفاً جهت اطلاع ومشاهده اطلاعات مزایده" از روز سه شنبه مورخ ۱۳/۳/۹۹ به آدرس اینترنتی http://bsh.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را اسکن و درسامانه ستاد بارگذاری نمایند. ضمناً نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعلام شده درمزایده درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت نقشه معادن و نیز در سایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر http://bsh.mimt.gov.ir همراه با کلیه مدارک مزایده قابل مشاهده می باشد .

تذکر : به پیشنهادات خارج از سامانه در زمان بازگشایی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.6289741198222
Query time: 2.874463558197